Človek, príroda a poznanie sú tri nosné momenty našej filozofie.

GAIA BALSAMICA A ČLOVEK

- rešpektujeme človeka a veríme, že kvalitná prírodná kozmetika predstavuje zmysluplnejší a zodpovednejší spôsob starostlivosti o pleť. Naše receptúry formulujeme so zreteľom, že iba zdravá pokožka môže byť krásna. Výsledkom sú produkty, v ktorých každá ingrediencia má svoje opodstatnenie.

GAIA BALSAMICA A PRÍRODA

- veríme, že to najlepšie treba hľadať v prírode.

Preto absolútnu prioritu dávame kvalitným prírodným surovinám, ktoré podľa potreby produktu dopĺňame ingredientami prírodného pôvodu získané šetrnými tkz. zelenými technológiami. Syntetické substancie odmietame.
-
- snažíme sa, aby naše balenia mali čo najmenší dopad na životné prostredie. Pokúšame sa o to jednak voľbou použitého baliaceho materiálu, nájdete u nás sklo, recyklovaný či ekologický papier, biodegradovateľné fólie, a jednak minimalizáciou tvorby odpadov.
Naším cieľom je zavedenie jednoduchého,
esenciálneho packagingu založeného na jednoobaloch, t.j. bez použitia vonkajších krabičiek, sáčkov, a pod.
-
GAIA BALSAMICA A VZDELANIE

- sme presvedčení, že odborná príprava je kľúčovým predpokladom k pochopeniu rôznorodých potrieb pleti, k cielenému formulovaniu účinných receptúr, vedomému používaniu aktívnych komponentov.