Biorealis

MALÉ ANALYTICKÉ ZARIADENIA

  

 

 

Vitajte na stránke biorealis.sk 

 

Biorealis, s.r.o. je progresívna high-tech spoločnosť pôsobiaca v oblasti biotechnológií a nanotechnológií

so zameraním na výskum a vývoj senzorov a biosenzorov. Na ich báze sú založené malé analyzátory, ktorých

vývoj, výroba a komercializácia predstavujú nosný programom spoločnosti. Meracie systémy sp. Biorealis

sú určené na stanovovanie mnohých dôležitých analytov, ktoré sú zaujímavé pre viaceré sektory potravinárskeho

a biotechnologického priemyslu.

 

 

 

Mission

 

  - cieľom spoločnosti je aktuálne reagovať na potreby trhu nielen vývinom nových meracích zariadení, ale aj

    biosenzorov stanovujúcich ďalšie analyty. Týmto spôsobom spoločnosť vstupuje do nových sektorov, akým je

    napr. monitorovanie fermentačných procesov. V súčastnej dobe firemné portfólio tvoria biosenzory na stanovenie

    niektorých cukrov, prírodných kyselín, aminokyselín, a. i.

 

 - Biorealis úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými vedecko - výskumnými inštitúciami. Zapája sa do riešenia

    R&D projektov na národnej i európskej úrovni.

 

 - spoločnosť je držiteľom "Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj"

 

 

    

... niektorí naši klienti a partneri...

 

- Belkovo malé vinárstvo (Trnava)

- bioTomal, s.r.o. (Rúbaň)

- Jaroslav Ostrožovič - J. & J. Ostrožovič (Veľká Tŕňa)

- Ing. Peter Kudláč - APIMED (Dolná Krupá)

FCHPT STU (Bratislava)

                           

 

 Nič veľké nebolo vytvorené bez nadšenia. (Ralph Waldo Emerson)

  

 

 

analyzátor vína, kontrola kvality vína, analyzátor potravín, pivovarníctvo, výroba ovocných štiav, medovina, skladovanie ovocia, kontrola

fermentačného procesu, kontrola bioprocesov