1 PLATOBNÉ PODMIENKY

Platby sa vykonávajú výhradne v eurách

1.1. Spôsob platby

Akceptujeme nasledujúce spôsoby platby:
1.1.1. Bankový prevod s platbou vopred: suma na úhradu je kupujúcemu oznámená v procese objednávania. Tovar je zaslaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho, a to doporučene 1. triedou. Zároveň je v elektronickej forme zaslaná faktúra
1.1.2. Platba v hotovosti sa uskutoční
- pri kúpe tovaru na DOBIERKU a jeho prebratí od dopravcu (pokiaľ nie je dohodnuté ináč, dopravcom je Slovenská pošta)
- pri osobnom odbere tovaru. Osobný odber t. j. miesto a čas musia byť dohodnuté dopredu s výrobcom

2 DODACIE PODMIENKY

- v prípade platby vopred prevodom na účet predávajúceho je tovar zasielaný ako doporučený list 1.triedy
- v prípade dobierky t. j. platby v hotovosti pri preberaní tovaru od dopravcu, je tovar zasielaný ako doporučený list 1.triedou ako DOBIERKA.
Predávajúci predáva svoj tovar kupujúcemu na objednávku za ceny uvedené v tomto e-shope a zaväzuje sa dodať objednaný tovar na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, a to:
- v prípade nákupu na DOBIERKU bezodkladne po obdržaní objednávky, najneskôr však do 3 dní
- v prípade nákupu s platbou vopred bezodkladne po pripísaní sumy na účet, najneskôr však do 3 dní

2.1. Poštovné

Výška poštovného je vypočítaná v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru a spôsobu platby/dodania tovaru:  
Tieto ceny platia len pre poštovné služby v rámci SR. V prípade objednávky zo zahraničia účtujeme poštovné tarify Slovenskej pošty, resp. podľa dohody.V prípade objednávky zo zahraničia nás, prosím, kontaktujte na adrese gaia@biorealis.sk